I fredagens debatt i regi av Amta ble det klart at mange av de politiske partiene på Nesodden er forkjempere for eiendomsskatt. Dette vil ramme de fleste av oss.

Jeg har i dette innlegget sett mer på hvordan. Her er et eksempel: For deg med en bolig verdt 4,4 millioner betyr dette en økt skatt på nesten 10.000. En skatt som ikke tar hensyn til hvor mye du tjener eller hva du faktisk klarer å betale i skatt.

Jeg registrerer med undring at eiendomsskatt er i den lokale valgkampen presentert som en «magic bullet». Et tiltak som kan fikse mange utfordringer i kommunen. Høyre er her krystallklare: Vi mener at eiendomsskatt på privatboliger er urettferdig og grunnleggende usosial. Skatten på privat eiendom er lite treffsikker da den ikke tar hensyn til betalingsevne.

Jeg stusser derfor over at så mange partier som er opptatt av sosial utjevning og likhet flokker til denne modellen for økte inntekter til kommunen.

I valgkampen er det nå klart hvilke partier som vil innføre eiendomsskatt i kommende fire år. I Amta-debatten svarte KrF, V, Rødt, SV og MDG et JA til innføring. Ap henger på gjerdet og kom med et «Ikke ifølge valgprogrammet». Venstre går mot hovedlinjene i eget parti og vil innføre en «begrenset eiendomsskatt» som skal øremerkes skole.

Her er det også klart at i et samarbeid på venstresiden i politikken (Ap, SV og MDG, ev. med støtte i Rødt) vil resultatet av valget vise styrkeforholdet i denne konstellasjonen, og Ap vil vanskelig framstå som en veto-partner for eiendomsskatt i eventuelle forhandlinger.

Valgresultatet vil altså avgjøre om Nesodden får eiendomsskatt. Hvis dette innføres, hva vil det bety for deg og din økonomi?

Eiendomsskatt på Nesodden vil basere seg på ligningstakst (80 prosent av markedsverdi) eller på ny avholdt takst i regi private firma som nå er spesialisert på å utføre slike oppdrag for norske kommuner.

En avholdt takst vil også måtte reflektere denne ligningsverdien. Den raskeste og mest økonomisk effektive løsningen er ligningstakst. Den foreligger allerede, og baserer seg på omsetningsverdi i ditt nærområde.

Gjennomsnittlige kvm-priser på Nesodden medio august ligger over 46.000 kroner. Prisene varierer stort over Nesoddlandet, men det er nærliggende å tro at de aller fleste av oss vil rammes av en eiendomsskatt.

I Høyre har vi sett på flere typiske eiendommer og markedsverdien ved salg i sommer, og noen av eksemplene våre gir følgende anslag:

– Enebolig på Hellvik, 179 m², 6.25 mill.: 18 000 kroner
– Rekkehus på Tangen, 110 m², 5.2 mill.: 12 960 kroner
– Rekkehus på Fagerstrand, 98 m², 3.95 mill.: 6 960 kroner
– Enebolig på Fagerstrand, 153 m², 4.4 mill.: 9 120 kroner
– Enebolig på Fjellstrand, 148 m², 4.2 mill.: 8 160 kroner
– Leilighet i Blåbærstien, 121 m², 5.6 mill.: 14 880 kroner

Her har vi brukt sjablongmessig 80 prosent av salgspris, seks promille skatt og ett bunnfradrag på to millioner kroner.

Dagens sats for eiendomsskatt på Nesodden er 5,5 promille basert på Høyres sterke krav i forhandlinger med Ap og MDG i siste budsjett om å få denne ned, så ingen indikator sier at den ikke skal opp på maks på seks promille for neste budsjett. Og det er selvfølgelig mulig å øke bunnfradraget for eiendom, men som i Oslo hvor de nå har en prosess gående for at bunnfradraget er satt så høyt at en allmenn skatt ikke berører allmennheten, så må man ta dette perspektivet inn i vurderingen ved fastsettelsen av nivå.

Høyre er mot eiendomsskatt på private boliger. Vi har ett klart mål om å løse oppgavene som påligger kommunen uten å innføre eiendomsskatt. Det gjøres gjennom en ansvarlighet i bruken av penger som gir balanse i kommuneøkonomien og nødvendige oppsparte reserver i banken.

En stemme til Høyre ved valget vil sikre ett fortsatt arbeid mot eiendomsskatt og for trygg kommuneøkonomi framover!