Elevenes rettigheter er viktigere enn politikernes mulighet til å bestemme

Av