En person sendt til Ullevål etter trafikkulykke mellom bil og sykkel