Verdens mål om en levelig klode krever at alle bidrar – også Frogn kommune. Nå har Frogn kommune endelig fått en oppdatert klima- og energiplan!

Med fantastisk god hjelp fra flinke medarbeidere i kommunen, har en tverrpolitisk komité jobbet frem mål, strategier og tiltak. Planen skal vedtas endelig i mandagens kommunestyre og vil vise vei til lavutslippssamfunnet. Et samfunn hvor vi holder vårt forbruk innenfor det kloden klarer å gjenskape og vi sikrer livskvalitet også for kommende generasjoner.

Frogn MDG mener det er en god plan som viser mulighetene. Nå trenger vi vilje, kunnskap, kreativitet og engasjement til omstilling.

Vi må gire opp raskt. Norge er en klimaversting og der de fleste EU-land klarer å kutte utslipp øker Norges. Byrden for å håndtere utfordringene skyves over på dem som er unge i dag. Nasjonale mål krever lokale tiltak. Nasjonal svikt til å håndtere oppgaven stiller strengere krav til lokalt ansvar.

Nå begynner det virkelige lokale arbeidet – å gå fra plan til gjennomføring. Å prioritere tiltak, sikre finansiering og jobbe for å bygge opp et lokalsamfunn og en region hvor det er en selvfølge at målene som skal nås krever at alle bidrar med de kan, men aksept for at alle ikke kan gjøre alt.

Vi må heie frem de som har gode løsninger, vi må hjelpe de som vil bidra med ikke vet hvordan, og vi må vise hva som nytter for å få flere til å bidra der hvor det betyr mest.

Frogn MDG lokalt vil fortsette å sette klima og miljø høyt på dagsorden og komme med konstruktive løsninger innenfor rammen av hva miljøet vårt tåler. For de grønne løsningene finnes, og klima og miljøplanen vil være et sentralt og godt verktøy de kommende årene.

Nå må innbyggerne stemme frem lokalpolitikere som vil gå fra plan og fine ord til handling!