En god skole gir muligheter for alle.

Nesoddskolen oppnår gode resultater, men vi vet at den kan enda bedre. Høyre vil skape en skole der alle kan lykkes.

Jevnt over er man heldig om man er elev i Nesoddskolen.

Vi gjør det blant annet bedre på nasjonale prøver enn gjennomsnittet både i Viken og landet for øvrig, og elevundersøkelsen viser at de aller fleste elevene trives på skolen.

At elevene kjenner på mestringsfølelse og trives, er nøkkelen til en god skole.

Men selv om vi har all grunn til å være stolte av Nesoddskolen, må ikke de gode resultatene bli en sovepute.

Hvert år går om lag 10.000 elever ut av norsk grunnskole uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig, og enkelte skoler på Nesodden rapporterer om høye mobbetall.

Høyres mål er at ingen elever skal grue seg til å gå på skolen, eller oppleve at de ikke mestrer fag på skolen.

For Høyre er en god skole en investering i fremtiden, og – ikke minst – god sosialpolitikk.

Vi vet at de som dropper ut av utdanningen sin har større sannsynlighet for å ikke komme seg i jobb. Og den største ulikheten i Norge er mellom de som er i og utenfor arbeidslivet. Ved å satse på utdanning kan man dermed forebygge fattigdom og forskjeller.

Å skape en skole der alle kan lykkes vil være Nesodden Høyres viktigste sak ved årets lokalvalg 11. september. Vi lokalpolitikere må først og fremst sørge for at barnehage-, skole- og oppvekstområdet ikke blir en salderingspost i budsjettet.

Høyre synes for eksempel at det er uholdbart at skolene enda ikke har fått faset inn læremidler i tråd med fagfornyelsen, som trådte i kraft for tre år siden. I tillegg vil vi øke satsningen på tidlig innsats, blant annet ved å gjøre skolen mer tilpasset hver enkelt. Skolene må ha nok ressurser til å kunne gi tett og nivåtilpasset oppfølging til elevene som sliter faglig.

Det er også viktig for Høyre at vi tar bedre vare på skolebyggene våre. I dag står dessverre mange av dem og forfaller. Dette fører blant annet til dårligere inneklima og arbeidsforhold for lærerne, samt plassmangel. Høyre vil derfor at skolebyggene skal vedlikeholdes bedre.

En god skole gir muligheter for alle. Selv om vi skal være stolte av Nesoddskolen, mener vi i Høyre at den kan enda bedre. Nesodden Høyre vil jobbe for en skole der alle kan lykkes, både frem til og etter valget 11. september.