I Frogn, som store deler ellers i landet, øker andelen unge med angst og depresjon, noe som ofte gjør at de ekskluderer seg fra det sosiale livet vi så inderlig trenger spesielt i ungdomstiden og videregående. Mange søker ikke hjelp før de er langt opp i voksenalder. Angst og depresjon inntreffer også etter at vi har blitt voksne, og ofte som følge avlivsendringer eller belastninger.

“Rask Psykisk Helsehjelp” er et lavterskeltilbud som ikke krever henvising fra lege, og som er lett tilgjengelig for innbyggere fra 16 år med angstlidelser, lette til moderate depresjonsplager og søvnvansker. Hjelpen er basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Målet er å gi direkte hjelp til flere personer uten lang ventetid slik at problemene ikke utvikler seg.

Rask Psykisk Helsehjelp er delfinansiert av helsedirektoratet. Dvs at de lønner to helsearbeidere, og sørger for at alle ansatte får kvalitetssikret opplæring i kognitiv terapi. Kognitiv terapi er en anerkjent og anbefalt behandlingsform for angst og depresjon. En randomisert studie på Rask Psykisk Helsehjelp i 2018 viste at dette tilbudet gir bedre resultatservice enn kontrollgruppen. 6 av 10 ble friske etter å ha fått Rask psykisk helsehjelp, som er vesentlig bedre enn «treatment as usual».

Psykiske lidelser påvirker ikke bare vår evne til å jobbe, men også vår evne til å være i en familie, til å delta i sosiale relasjoner, vår evne til å stå opp, spise, dusje. For det er ikke nødvendigvis slik at folk blir psykisk syke fordi de ikke er i jobb, men mange blir faktisk først syke, også faller ut av arbeidslivet.

Langtidsfravær reduserer muligheten til å komme tilbake i arbeidslivet. Det er også lang ventetid i spesialisthelsetjenesten og nåløyet for å få hjelp der blir mindre og mindre, da det er forbeholdt de menneskene med de mest alvorlige plagene. Alternativet for mange vil da være å oppsøke en privatpraktiserende psykolog, men det er dessverre en kostnad de færreste har mulighet til å ta, hvertfall over tid.

Da mener vi i Venstre at det blir viktig å fange opp folk som strever og gi dem et anerkjent behandlingstilbud raskt. For når en i familien blir syk så påvirker det hele familiedynamikken, og det påvirker hvertfall barna. Når en forelder får angst vil en ofte slutte å være med på fotballkamper, trening, juleavslutning. Og en forelder med depresjon, passiv, mimikkfattig, trist, kan være skremmende for et barn.

Frogn Venstre holdt i 2016 en interpellasjon i kommunestyret om etablering av Rask Psykisk Helsehjelp i Frogn kommune, og i vårt valgprogram for 2019-2023 er vi eneste partiet i Frogn som har det programfestet å satse på Rask Psykisk Helsehjelp.

Over 60 kommuner i Norge har dette tilbudet nå, og vi gleder oss derfor over at samarbeidet med de andre 6 partiene har bidratt til at vi på mandag fremmer et verbalforslag om å søke deltakelse i Helsedirektoratets prosjekt Rask Psykisk Helsehjelp.