Eplehagen reduseres trolig fra seks til fire avdelinger

Eplehagen barnehage reduseres med en tredjedel slik at den bedre samsvarer med antall barn på Fjellstrand i den nærmeste framtid.