Signalen Bad og Hotel vil neppe gjenoppstå, men i disse dager er en mulig etablering av et hotell på Nesodden på agendaen.

Bakgrunn
Nesodden har per i dag svært begrenset overnattingstilbud. Det har vært et ønske fra mange, inklusiv Sunnaas sykehus, at det etableres et hotell på Nesodden. De siste månedene har det blitt gjennomført en «Enkel markedsundersøkelse» av et konsulentselskap, for å se på markedsgrunnlaget for et hotell.

Dokumentene, inkludert den første markedsundersøkelsen, finnes her.

Videre framdrift

Sak om nærmere utredning av mulighet for etablering av hotell på Nesodden skal behandles i formannskapet onsdag 15. mars 2023.

En slik utredning vil kunne omfatte type hotell, (målgruppe), egnet beliggenhet/ område i forhold til målgruppe og mulige investorer/interessenter til å bygge og drifte hotellet.

Nesodden Arbeiderparti er i utgangspunktet positive til hotelletablering, vi ser at hotell kan være en viktig næringssatsing som gir positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Vi ønsker oss innspill fra Nesoddens innbyggere og ser gjerne en bred debatt om saken! Hva mener du?