Nok en gang har vi opplevd snøfall med kaos ut og inn av halvøya. Proppene Bunnebakken og Skarphella har atter laget store problemer for både privatbiler, busser og ikke minst levering av varer og tjenester til næringslivet.

Så snakkes det om tunnelprosjektet fra Bråtan til Tusse som et forslag til å redde vinterfremkommelighet til kommende generasjoner. Et dyrt og dårlig forslag!

Hvorfor i alle dager går man ikke inn for ankomstvei fra Måna/toppen av Skarphella til Tusse. Vi snakker om en rimelig kort veistubb, i det fri, som vil være et mye billigere alternativ. Nå har man allerede laget en flott vei inn til næringsområdet på Holt. Fortsett denne veien mot tusse, nå.

Da kan man også med enkelhet legge ned innretning for kommunalt vann/kloakk langs traseen, slik at det blir fortgang i utbyggingen i området Dal/Brevik.