Høyre lanserte et ønske om felles budsjett for å møte de dårlige tidene. Rødt svarte ut med to forutsetninger:

  • Kommunebudsjettet må ta ansvar for dyrtid for innbyggerne og bidra til mindre forskjeller
  • Tettere samarbeid med frivilligheten

Ingen av disse ønskene har fått særlig støtte.

For Høyre er det viktigst å holde kommunens utgifter nede. Konsekvensen er at kommunen ikke har en buffer for å hjelpe innbyggere som får det tøft under disse dyrtider. AP, MDG, V og SV følger samme logikk og gjør bare knebøyninger i forhold til tiltak for å motvirke nyfattigdommen.

Vårt sentrale krav var:

– En plan for å hindre skadevirkningene av økende fattigdom og utenforskap. Vi foreslo 3 millioner avsatt til tiltak for å motvirke fattigdom og et oppdrag til kommunedirektøren om å utrede hvordan dyrtid vil ramme innbyggere på Nesodden samt forslag til tiltak som best kan hindre store skadevirkninger.

Ingen støtte til dette, men en kortsiktig forslag om å øke sosialhjelpssatsene i de 6 første månedene av 2023 er svaret.

Ingen gjennomgang, ingen nye tiltak, ingen ungdomssatsing.

Et slikt budsjett vil ikke Rødt ta ansvar for.

Når det gjelder vårt andre krav om tettere samarbeid og støtte til frivilligheten inneholder budsjett for 2022 heller ingen ting. Søknaden om ca 160 tusen ekstra fra Frivilligsentralen ser ut til å bli avslått. Det foreslåes en budsjettpost for 2024, men det er ikke et forpliktende tiltak. Hva støtten til frivilligheten skal gå ut på er heller ikke diskutert. For Rødt er det svært viktig at den ikke brukes til å avskrive kommunens ansvar.

Vi får altså ingen endringer i år. Vi får se hva valget bringer og om handlingsrommet åpner seg etter det.