Gå til sidens hovedinnhold

«Et moderat Høyre er et bedre alternativ enn et radikalisert Ap», skriver Thorbjørn Sætre (H). I Arbeiderpartiet spør vi hvem er deres alternativ bedre for?

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Arbeiderpartiet har i hele sin historie fremmet arbeider- og middelklassens interesser, gjennom reformer som har vært fremtidsrettet og som har vært med på å forme samfunnet vårt. Høyre har strittet mot, men måttet bøye av fordi reformene har hatt sterk tilslutning i folket. Høyre har hatt sin base hos de best stilte i samfunnet og har kjempet imot bla på grunn av det progressive skattesystemet vi har og hvor de rike må betale mest.
Derfor er det god grunn for å stille spørsmålet om hvem «et moderat H» er best for.

Det har vært umulig for Nesodden Arbeiderparti i de senere årene å unngå å se hvordan Høyreregjeringens fordelingspolitikk hele tiden har gått ut over svakere grupper i samfunnet. I skattepolitikken, i fordelingspolitikken og i forholdet til arbeidslivet og den norske modellen er satt under press stadig større press til fordel for de samme gruppene H alltid har støttet seg til. Dette har ført til at forskjellene i samfunnet øker og at ikke alle lengre har de samme mulighetene. Vi synes også at H-regjeringens miljøsatsing er for dårlig og har lite lyst til å bli satt i bås med H og Frp når miljøregnskapet en vakker dag skal gjøres opp.

I lys av denne utviklingen har våre medlemmer og sympatisører pekt på at vi må legge gamle motsetninger bort og snu oss mot venstresiden samtidig som vi holder fast i samarbeidet med Mdg. Om dette har gjort Arbeiderpartiet radikalisert ses på som noe negativt fra H, men for oss er det et naturlig svar på all den blå politikken som er ført de siste 6 årene.

Vi vil også fortsette å føre en forsvarlig økonomisk politikk, vi vil bidra til at kommunens tjenesteproduksjon er så effektiv som mulig, men vi vil også passe på at de ansatte har gode arbeidsvilkår, vi vil arbeide for å få mer lønnsomt fremtidsrettet næringsvirksomhet hit og vi vil ta vare på det vi har. Fordi vi har sagt nei til eiendomsskatt i kommende periode samtidig som vi har ambisjoner for skole, eldreomsorg, kultur og idrett må vi ha god økonomistyring både av kommunen og av prosjektene. Men privatisering er ikke vår løsning. Det er programmet vårt som bestemmer kursen, det er det vi ber velgerne om å vurdere. Kanskje det er noen radikale forslag og løsninger der, men det er fordi det er nødvendig og ikke fordi vi er blitt radikalisert!

Kommentarer til denne saken