Etter flere hundre år i familiens eie, kan gården være tapt

Konkursboet til Harald Røer har nå vært opp til behandling i Follo tingrett. De eiendommene som Harald Røer, etter at det ble åpnet konkursbo, overførte til sin sønn, skal tilbakeføres inn i konkursboet. – Dommen vil mest sannsynlig bli anket, sier advokat Kristian Voie Danielsen.