Etter flere hundre år i familiens eie, kan gården være tapt

Harald Røers konkursbo krevde tilbakeførelse av eiendommen for dekke kokursen, men først måtte retten avgjøre om det var far eller sønn som står som reel eier. Foto: Tora Lind Berg

Harald Røers konkursbo krevde tilbakeførelse av eiendommen for dekke kokursen, men først måtte retten avgjøre om det var far eller sønn som står som reel eier. Foto: Tora Lind Berg

Konkursboet til Harald Røer har nå vært opp til behandling i Follo tingrett. De eiendommene som Harald Røer, etter at det ble åpnet konkursbo, overførte til sin sønn, skal tilbakeføres inn i konkursboet. – Dommen vil mest sannsynlig bli anket, sier advokat Kristian Voie Danielsen.

DEL

NESODDEN/Follo tingrett: Røer Gård på Nesodden har vært i familien Røers eie gjennom flere århundrer. Eiendommen består av en relativt omfattende bygningsmasse og har for øvrig dyrket jord og store skogområder.

Gårdens inntekter kommer i det vesentlige fra forpaktning av jorden og leieinntekter fra bygningsmassen, og hugstinntekter. I 2015 hadde gården et driftsresultat på ca. 1,1 millioner. Det er opplyst at driftsresultatet har ligget på omtrent det samme i de senere årene også.

Det er Harald Røers konkursbo ved advokat Ann Gunn Edvardsen som har saksøkt Mathias Røer, der konkursboet krevde tilbakeføring/omstøtelse av eiendom Harald Røer hadde overført til sønnen i 2015.

Mathias Røers advokat, Kristian Voie Danielsen, krevde frifinnelse i sitt sluttinnlegg.

Hvem eier gården?

Voie Danielsen bestred at overtagelsen av gården ikke har vært reel, og mente at dette hadde vært planlagt lenge som del av generasjonsskiftet på gården. Fra april 2017 tok Mathias Røer over gjeldsansvaret rent formelt. Mathias Røer flyttet inn på gården i 2020. Fem år etter at salget av gården fra far til sønn.

Harald Røer fikk av retten en kjennelse syvende januar 2019 om personlig konkursbo.

Advokat Voie Danielsen mente at gården ikke tilhørte Harald Røer på beslagstiden, og at gården formelt og reelt sett da tilhørte Mathias Røer. Saksøkte Mathias Røer hadde ingen kunnskap om farens generelle økonomi, sa advokaten.

Konkursen

Harald Røer har i en årrekke vært styreleder og forretningsfører for stiftelsen Lise og Arnfinn Hejes Fond. Harald Røer har hatt aktiv advokatbevilling, men har i perioden stort sett jobbet fulltid med forvaltning av stiftelsen, og det har også vært hans viktigste inntektskilde.

Høsten 2015 var det korrespondanse mellom Harald Røer og stiftelsestilsynet vedrørende styrets forvaltning av stiftelsen. Ved varsel av 6. oktober 2015 ble Harald Røer forhåndsvarslet om at Stiftelsestilsynet vurderte å åpne tilsynssak.

Hejefondet

* Lise og Arnfinn Hejes fond hadde over 200 millioner kroner til forvaltning, penger som skulle hjelpe studenter og verdige trengende.
* Fondet var en av landets største veldedige stiftelser, men alle pengene gikk tapt.
* Fondet ble slått konkurs i februar 2016 etter en rekke risikable investeringer.
* Stiftelseslovens paragraf 18 stiller krav om forsvarlig forvaltning.
* Boet har fremmet erstatningskrav på 196 millioner, som bestrides av fondets forvalter Harald Røer.
* Boet har slått ham personlig konkurs for å synliggjøre verdier og eventuelt omstøte salget av Røer gård fra far til sønn i oktober 2015.
* Den 2. november 2015 ble det oppnevnt et nytt styre i stiftelsen, og Harald Røer hadde dermed ikke lenger noe verv i stiftelsen.
* Stiftelsens konkursbo har anmeldt en fordring i boet på 179 419 808 kr, som er beløpet fra stevningen i tvisten mellom Harald Røer og stiftelsens konkursbo,
* I etterkant har stiftelsens konkursbo rettet krav mot de tidligere styremedlemmene.
* Ved stevning i februar 2017 ble det fremmet krav om erstatning med 196 millioner mot Harald Røer. Ved rettsforlik våren 2018 ble det avtalt at Harald Røer skulle betale 2 500 000 kroner til stiftelsens konkursbo. Kravet ble ikke oppgjort, og stiftelsens konkursbo begjærte deretter Harald Røer konkurs.

Til tingretten

Nå, i slutten av juni, var saken opp i Follo tingrett.

– Når det gjelder mulige motiver for overdragelsene, tar retten utgangspunkt i at det vil være helt naturlig at Mathias Røer på et tidspunkt skulle overta gården etter sin far. Mathias Røer var Harald Røers eneste barn, og odelssønn til en eiendom som har vært i familiens eie i århundrer. Mathias Røers planer om å pusse opp hovedhuset underbygger også at det har vært et slikt motiv, sa dommeren.

– På den andre siden fremgår det av kredittsaken med DNB fra høsten 2014 at det ikke forelå noen planer for Harald Røer, verken om å slutte å jobbe, eller å kvitte seg med gården. Retten legger likevel til grunn at et av motivene ved overdragelsen nødvendigvis har vært å beholde gården i familien og gjennomføre et generasjonsskifte. Et motiv om å beholde gården i familien er imidlertid ikke uforenlig med et mulig motiv om også å hindre at kreditorer tok beslag i gården.

Dommeren la også til:

– Etter rettens vurdering er valget av tidspunkt for overdragelsen påfallende nært i tid etter korrespondansen med stiftelsestilsynet, og retten legger etter dette til grunn at det sannsynligvis var et motiv om å hindre pågang fra kreditorer som var årsaken til at overdragelsen skjedde akkurat på dette tidspunktet.

Dommen

Retten kom til slutt frem til at avtalen er å se som dette proforma, og eiendommen inngår i konkursboets beslag. Dermed inngår gården i beslaget til Harald Røers konkursbo. Mathias Røer ble dømt til å betale saksomkostninger på 286 276 kroner til Harald Røers konkursbo.

– Vi er uenig i så vel tingrettens bevisvurdering som lovforståelse. Dommen vil mest sannsynlig bli anket, sier Mathias Røer sin advokat, Kristian Voie Danielsen.


Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags