Ifølge Finn.no mandag 25. februar ligger det kun to nye boliger til salgs i Frogn. Det gir jumboplassen i hele Akershus. Nabokommunene Nesodden har derimot 57 til salgs, mens Vestby – Son, og Ski står oppført med hele 132 og 147 respektivt.

Den eneste andre kommunen som har under ti til salgs, er Ås med 4 nye boliger.

Antallet av «Brukte boliger» er litt høyere i Frogn, da det ligger 27 stykker til salgs.

Ønsker 100 nye boliger i året

Ordfører Haktor Slåke legger ikke skjul på at det bygge for lite boliger i kommunen.

– Vi er litt sent ute. Det er ikke til å legge skjul på, kommenterer Slåke om byggeprosjektene, da vi presenterer tallene fra Finn.no.

At det bare er to boliger til salg, er at det alltid vil være sesongsvingninger i forhold til når prosjekter startes opp, og når de ferdigstilles. Det er litt lite boliger til salgs nå, men det er gitt tillatelse til flere prosjekter. Jeg tror i løpet av 2019 at vil vi komme opp imot den målsettingen vi har i kommuneplanen, som er på 100 boliger i år, sier ordføreren.

Det har vært bygd mindre boliger enn 100 i løpet av året, men i løpet av 2018, ble det en god del enheter, uten at jeg sitter på det nøyaktige tallet. Det er viktig for bygdas vekst, sier Slåke også.

Videre forklarer han at prosjektene som Kolstad der det er planlagt 850 boliger, i tillegg til byutviklingsplanen med over et par tusen boliger skal få fart på boligmarkedet.

– Jeg håper byutviklingsplanen kommer i gang ganske snart, sier Slåke.

 

Samtidig er det flere andre boligprosjekter med flere titalls boliger som skal dra opp tilgangen av boliger på markedet. Ottarsrudgrenda er en av disse.

Det er ikke så mange byggefelt for tiden. Ottarsrudgrenda vil det komme en del boliger fremover. Der kommer det 25 boliger, og der er man godt i gang, sier han.

Bedre behandlingstid

– Hva skal kommunen gjøre for å forbedre situasjonen?

Kommunen må sørge for at vi er rigget til å behandle søknadene som kommer inn innen lovbestemte frister. Det er kommunens oppgaver. Hvis vi klarer det, og det skal vi klare, da vil det være mer boligbygning i Frogn. Vi har vedtatt i kommuneplanen at vi skal være bemannet godt nok, så vi får kjappere saksbehandling på plan og byggesaker, avslutter Slåke.

 

For lite utbygging

Eiendomsmeglerfullmektig i Foss & Co, Geir Petersen, er helt enig at det bygges for få boliger i Frogn

– De jeg snakker med på visning, ønsker seg mer utbygging i vårt område. Det er et underskudd på nye boliger i distriktet, sier han.

– Man må gjerne litt lenger unna, da det ikke er tilgang på så mange boliger i sentrum, legger han også til.

Stor kvadratmeter pris

Petersen har jobbet mest med markedet i Kolbotn, og ser likheter mellom markedene.

– I Kolbotn selges det mye boliger for folk over 50. De ønsker seg gjerne mindre leiligheter, med heis fra garasjen i kjelleren, og opp i leiligheten. Beboerne ønsker seg gjerne ikke mange trapper, da de tenker fremtidsrettet, sier han og fortsetter:

– Det er samme i Frogn. Den voksne generasjonen ønsker seg å komme seg ut av huset, og inn i leiligheter, hvor alt er på en flate.

– Er det den generasjonen som oftest kjøper i Frogn og Drøbak?

– Ofte har de leilighetene som blir bygget nå, ganske høy kvadratmeterpris. De er ikke så aktuelle for de yngre, da de ofte blir for dyre. De får for lite plass i forhold til plass, svarer eiendomsfullmektigen.

– Hva tenker du om markedet videre da de forskjellige boligprosjektene kommer i gang?

– De prosjektene setter ofte i gang en liten snøball. Da forflytter folk seg. Det frigjør de store husene, der foreldre har barn som har flyttet ut. Mange av de kunne da ha tenkt seg noe mindre leiligheter, og da kan barnefamiliene flytte inn i de store husene, sier han.

– Når selges det mest boliger i løpet av året?

– Det går i to bølger i året. Det er stille før jul, så tar det seg gradvis opp mot sommeren. Det er stille i juli til august, så er den en oppgang til oktober, får det dabber av igjen, avslutter han.