Det har vært mange rystende historier i media fra helsevesenet den siste tiden. Hvor er vi på vei?

En offentlig rapport som er laget av Senter for omsorgsforskning på oppdrag fra Helsedirektoratet, ble publisert via Aftenposten i februar. Den viser omsorgssvikt i helsevesenet.

Ifølge undersøkelsen sies det at ledere prioriterer de «grunnleggende behovene» til beboerne, men ofte kan oppgaver som aktiviserer og som bidrar til meningsfylte opplevelser for den enkelte bruker bli nedprioritert.

Det er jo forståelig at om man har knapt med ressurser så må det gjøres slike prioriteringer. Men hvor langt kan man da strekke strikken med begrepet «faglig forsvarlig»? Koker det ned til kun mat, stell og medisiner? Er det tid igjen til omsorg?

Via kommunens helseutvalg får vi høre det samme.

At Frogn kommune drifter «faglig forsvarlig». Det er eksempelvis at sykehuset yter hjelp til dem som ikke får plass på sykehjemmet. Det betyr at den demente som burde vært på institusjon får noe ekstra hjelp fra hjemmesykepleien.

Er dette faglig forsvarlig?

Dersom det ikke foreligger en tiltaksplan – så tolkes det fort til ingen brudd! Men hva med om man ikke rakk å skrive den planen, ei heller å melde avviket om at planen ikke er skrevet? Ja, da kan det jo tolkes til faglig forsvarlig? Disse manglene når ikke frem til beslutningstagerne.

I Frogn hører vi også om mye som er bra og at det arbeides individuelt rundt den enkelte. Heldigvis finnes også den gode eldreomsorgen. Den man lærte gjennom skolen, og hjemme om å vise respekt og godhet. Den som sitter i ryggmargen.

Denne har helsefag- og omsorgs-arbeiderene med seg, men den kommer fort i skvis hvis hverdagen blir for travel.

Vi ønsker å ta vare på alle de flotte omsorgsfulle, kreative, og initiativrike ansatte i Frogn kommune. Men dersom de ansatte hele tiden blir presset i balansen med «helsefaglig forsvarlig» og tidsrammer, så er vi redd vi fort minster de gode arbeiderne vi har.

Menneskeverd handler om at alle skal få en verdig og trygg alderdom. Det vil si en eldreomsorg som ikke styres som en fabrikk, der alt måles i produksjon, i timer, minutter og kroner. Eldreomsorg er et samspill mellom den enkelte, familien og spesialistene.

KrF arbeider med muligheter for å kunne gi en pårørendestøtte ala en kontantstøtte inn i eldreomsorgen

Dette kan muligens gi en større fleksibilitet i møte med et presset helsevesen?