Fått inn flere meldinger om brudd på lov om smittevern i Frogn

Frogn kommune har fått inn en rekke meldinger etter at retningslinjene for smittevern ikke har blitt fulgt godt nok blant de næringsdrivende i Drøbak.