Takbokser er flittig brukt av norske bilister også om sommeren. Men skal du på bilferie, bør du helst finne plass til bagasjen inne i bilen.

Forsikringsbransjen frykter nemlig ulykker som følge av overfylte takbokser.

– Gjennom vinteren har vi hatt en god del skader med takbokser som enten har vært feilmontert, overfylt eller rett og slett ikke ble lukket godt nok igjen. Vi anbefaler ikke bruk av takboksen når folk drar på bilferie om sommeren, sier Øyvind Setnes i Tryg Forsikring.

I en NAF-test av takbokser for to år siden viste det seg at flere av takboksene ga etter i kollisjon i kun 40 km/t, der vekten av lasten i boksene var fra 50 til 75 kilo.

En bråbrems i stor fart vil kunne få alvorlige følger dersom lasten i takboksen ikke er skikkelig sikret.

– De som likevel tar i bruk takboks på bilferie i sommer, bør pakke myke ting som ikke inneholder noen skarpe, tunge eller harde gjenstander. Klær, håndklær og soveposer kan pakkes i poser som stroppes godt fast i gulvet inne i selve takboksen, sier Setnes.

En annen viktig faktor ved takboks er at bilens kjøreegenskaper endres.

En bilferie i utlandet kan gjerne medføre kjøring på motorvei hvor tillatt hastighet er svært høy målt etter norske forhold.

Det kan være fristende å kjøre i over 130 km/t på Autobahn, men de som har takboks bør ligge i høyrefila og ta det rolig.

– En overlesset takboks kan endre bilens kjøreegenskaper drastisk og skape farlige situasjoner. Last på taket flytter bilens tyngdepunkt, så en bør alltid kjøre forsiktig og lære seg bilens kjøreegenskaper i fart med takboks. De fleste takbokser har dessuten en fartsbegrensning på rundt 130 km/t og det er ikke uten grunn, uttaler Setnes.

Det er gjerne barnefamilier som tyr til takboks for å få alt med seg på bilferien. Et hundebur og en barnevogn fyller fort opp bagasjerommet, og man vil gjerne ha med seg nok feriebagasje.

Selv om takboksen har et stort volum, er kapasiteten i forhold til vekt ofte begrenset til 50-70 kilo.

Det viktigste man kan gjøre før en legger ut på bilferie med bilen full av folk og bagasje, er å gå nøye over hvor ting er plassert. Det gjelder å pakke de tyngste tingene nederst og fremst i bagasjerommet, sikre løse gjenstander og tenke gjennom hva som kan skje i kupeen ved et sammenstøt.

– Mange ulykker kunne vært unngått dersom bilen var lastet bedre. Det gjelder for takbokser også, sier Øyvind Setnes, som legger til at han har sett en holdningsendring til det bedre de siste årene. (ANB)

Slik sikrer du takboksen:

  • Følg monteringsanvisningen og vektbegrensningene.
  • Sjekk at festeanordingene ikke har skader eller rust som svekker innfestingen.
  • Ikke fyll mer i boksen enn angitt fra produsenten. Det gjelder også total vekt.
  • Sørg for at alle gjenstandene er veldig godt sikret i takboksens gulv.
  • Lær deg hvordan takboksen påvirker bilens kjøreegenskaper.
  • Ikke kjør fortere enn boksen er konstruert for å tåle.
  • Husk at vind forsterker kraften takboksen utsettes for under kjøring.