For hvert eneste barn du får, går betjeningsevnen din når du skal låne penger til bolig ned.

Når man sjekker boliglånstestene til de største bankene, varierer det imidlertid veldig hva bankene regner med at det koster å ha barn. For et par med tre barn og normalinntekt, kan det være snakk om en million.

– Vi hadde fått tre barn

For trebarnsmor Monica Renate Amdal ble det antall barn som gjorde utslag på boliglånssøknaden, da familien ønsket seg hus i Tromsø i forfjor ifølge Nordlys, som først omtalte problemstillingen.

– De la til grunn et budsjett som vi ikke kjente oss igjen i. Og de sa det var for at vi hadde fått tre barn, og at det var utslagsgivende, sier Amdal til avisa.

Selv om familien betjente en husleie på over 12.500 kroner, fikk de ikke et boliglån som hadde rundt samme kostnadene per måned å betjene.

– De la opp til et klesbudsjett og et matbudsjett som var langt over det vi bruker. De ville ikke høre på det, sier hun, som legger til at hun var i tre banker før hun og samboeren Jan Henrik Nygård ga opp i Tromsø.

Familien Amdal og Nygård fikk nei av både Sparebank1 Nord-Norge, DNB og Sbanken. De innså at det ikke var håp å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø og flyttet ut av byen til nabokommunen Karlsøy.

Store forskjeller

Boliglånstestene til tilsvarende banker på Østlandet, pluss Lillestrømbanken, viser store variasjoner i beregningene av hva man kan låne hvis man har barn, eller ikke. Store barn er dyrere enn små barn, derfor spiller barnas alder også inn i noen banker. Hvis man legger til grunn at et lånesøkende par uten bil med en samlet inntekt på 900.000 kroner og 200.000 kroner i gjeld fra før, er dette hva bankene tenker seg at de kan låne i kroner:

Lillestrømbanken: Ingen barn: 4.300.000. Tre barn: 3.550.000. (Differanse: 750.000)

DnB: Ingen barn: 4.300.000. Tre barn 1–5 år (2 i barnehage): 3.100.000. Tre barn 11–15 år: 2.850.000. (Differanse 1.200.000/1.450.000)

Sparebank1 Østlandet: Ingen barn: 4.473.400. Tre barn: 2.516.500. (Differanse: 1.956.900)

Sbanken: Ingen barn: 4.300.000. Tre barn: 3.840.000. (Differanse: 460.000)

Tallene er hentet fra «Hvor mye kan jeg låne?»-beregningene bankene har liggende ute på nett. For nøyaktig beregning må man ta kontakt med banken.

Felles for de fleste bankene er at de legger til grunn et husholdningsbudsjett utviklet av Forbruksforskningsinstituttet SIFO for å beregne betjeningsevnen til den som søker om lån. I tillegg kommer krav som er definert i forskrifter om egenkapital, maksimal låneramme (fem ganger inntekt) og en eventuell renteøkning.

SIFO-budsjettet legger opp til at barn i ulike aldre koster ulikt. Et barn som går i SFO, eller i barnehage, koster mer enn en i vanlig barneskole. En tenåring koster mer enn en seksåring. I tillegg tar de høyde for alle typer utgifter.

– Strekker ikke strikken

Differansen mellom hva man får låne med og uten barn er størst i Sparebank1.

– Vi baserer oss på SIFO-tallene. Det er også viktig å se på om barna går i barnehage eller SFO. Det utgjør betydelige beløp i måneden. Vi er på lag med kunden. Vi ønsker at de skal få lån. Men vi ønsker også at de skal ha en sunn økonomi og er ikke interessert i å strekke strikken. Kundene skal klare å betjene lånet sitt, sier Bjarne Kalleli, banksjef i Sparebank1 Østlandet, område Romerike. 

Banken gjør alltid individuelle vurderingen når den skal ta stilling til om en kunde klarer å betjene størrelsen på lånebeløpet.

– Vi har ikke helautomatiske prosesser. Det handler også om å se på kundehistorikk og for eksempel endring i inntekt og gjeld. Det er det viktigste vi vurderer er om kunden har inntekt hver måned til å betjene lånet. Mange kunder tenker at sikkerheten er det viktigste. Det er også viktig, men det er inntekt minus utgifter som er det avgjørende, sier han.

– Individuelle vurderinger

Lillestrømbankens nettkalkulator viser mindre forskjeller med og uten barn.

– Vi har ikke noe grunnlag for å kunne uttale oss om andre banker sine beregningsmodeller. Vi er derimot trygge på at lån som innvilges barnefamilier er forsvarlig vurdert, og hensyntar relevante kostnader. Nettkalkulatoren er en prognose, og individuelle vurderinger vil alltid ligge til grunn før en bevilgning. I LillestrømBanken får man alltid en samtale med rådgiver, sier Atle Kardos Rognerud, teamleder Personmarked i Lillestrømbanken.

Lillestrømbanken bruker også standard satser fra SIFO i sine beregninger, der kostnad pr. barn blant annet avhenger av barnets alder. Dette i tråd med finanstilsynets retningslinjer om å hensynta alle relevante kostnader i vurdering av en lånetakers betjeningsevne, ifølge Rognerud.