(BUDSTIKKA.NO): Kontrollen skjedde på E134 ved Sætre i Asker mandag.

Det norskregistrerte tippvogntoget kjørte med to dekk som var så slitt at dekkets kord var synlig. Kord er, ifølge Store Norske Leksikon, tråder som forsterker gummiprodukter.

Ytterligere inspeksjon avdekket også at hengerens trykkluftsystem hadde en stor luftlekkasje, som påvirker effekten av fjæring og bremser.

– Vi foretok også dieselprøve (avgiftskontroll) av dette vogntoget. Det ga positivt resultat på farget diesel (avgiftsfri). Testresultatet sendes inn til Tollvesenets laboratorium, opplyser inspektør Daniel Alexander Hals i Statens vegvesen.

Gebyret for å kjøre med avgiftsfri diesel er 100.000 kroner. Vegvesenet ga også kjøretøyet bruksforbud inntil forholdet med dekk og luftlekkasje blir utbedret.

Overlast

Et annet norskregistrert tippvogntog ble stanset like etter Oslofjordtunnelen på Drøbak-siden. Også der fant veivesenets kontrollører ymse ulovligheter.

Vogntoget ble veid til 52.800 kilo, noe som resulterte i et overlastgebyr og bruksforbud inntil vogntoget var innenfor lovlig vekt.

I tillegg ble det utført en avgiftskontroll i form av en dieselprøve. Testresultatet viste tydelige tegn på at vogntoget hadde fylt avgiftsfri diesel.

Trodde du det var de eneste hendelsene fra Frogn i trafikken? Her er en rekke til: