Jaer: I mai 2018 skrev Amta om Conceptor Bolig AS som ønsket å etablere opp mot 400 boenheter rett nord for Jaer. Prosjektet fikk navnet Ruud Miljøgrend og Conceptor Bolig beskriv selv prosjektet som Norges mest spennende miljøprosjekt.

Men før prosjektet kunne realiseres måtte det først vedtas inn i kommuneplanen. Her sa Nesodden nei.

– Vi er både litt skuffet og litt overrasket over at Nesodden kommune, som miljøkommune, ikke ville være med. Dette prosjektet er helt unikt og kunne internasjonal oppmerksomhet. Men vi kommer ingen vei på Nesodden i denne runden så lenge kommunen sier nei, sier prosjektleder i Conceptor Bolig Stig Ø. Kvarsnes.

Norges første

Ruud miljøgrend skulle bestå av eneboliger, rekkehus, to-/firemannsboliger og leiligheter. Conceptor Bolig hadde store miljøambisjoner og samarbeidet med Los Energy, Bollinger+Grohmann, Antec Biogass, Nesodden renovasjon og bilkollektivet med et felles mål; bygge Norges første Zen (Zero Emission Neighbourhoods). 

Ved Ruud miljøgrend ønsket man å etablere et bomiljø der man skulle produsere egen energi lokalt. Nesodden renovasjon, med sin nærhet, skulle blant annet skape varme og strøm og samtidig ta imot kloakk.

Man arbeider med tilsvarende prosjekter andre steder, blant annet på Elverum, men Conceptor Bolig holdt fast på at de hadde som mål å bygge Norges første ZEN, på Nesodden.

Men slik blir det altså ikke. I hvert fall ikke i denne omgang.

Størrelse og beliggenhet

Ordfører Truls Wickholm forklarer avslaget på følgende måte:

– Dette var et spennende prosjekt, for både klima og bolig. Dessverre ble det klart at dette ikke var noe som ville bli akseptert i den regionale areal- og transportplanen. Både på grunn av størrelse og beliggenhet. Formannskapet besluttet å forfølge strategien om at vi bare kunne ta en stor prinsipiell kamp om gangen. Utviklingen av Fagerstrand og transformasjon av Statoil-tomta til ny næring og bolig var den viktigste i denne runden, forklarer ordfører Truls Wickholm.