Firma vil ha fredningssone her – kommunedirektøren vil avvente

Et innspill til Nesodden kommune fra dykkerfirmaet Prodykk as med ønske om å opprette en hummerfredningssone utenfor Svestad brygge, har fått politisk tilslutning. Nå skal saken opp til behandling.