Etter at Caser de Capua så noen fiske i Blekslitjernet søndag, har flere lurt på om det er lovlig å fiske i tjernet.

Caser de Capua inviterte til diskusjon på Facebook søndag, etter at han hadde sett fire-fem personer fiske i Blekslitjernet.
– Er dette lov, spurte Caser.
Flere påpekte skiltingen ved tjernet, som sier at fiske som kan medføre forurensning av vannet ikke er lov, noen mente det ikke var noe problem, mens andre hevder å fisket gjedde på over 8 kilo i Blekslitjernet.

Ulovlig å fiske i tjernet

Virksomhetsleder for infrastruktur og vannmiljø i Nesodden kommune, Reidun Isachsen er tydelig på at det ikke lov er å fiske i Blekslitjernet, men mener skiltingen kan bli enda tydligere.
– Det er ikke lov å fiske i Blekslitjernet, da dette er råvannskilden til Bleksli vannverk. Det er flere skilt i området som viser til at dette ikke er tillatt, sier Isachsen, og legger til at kommunen håper at personer som ferdes i området til Blekslitjern respekterer skiltene som finnes.
– Kommunen har planer om å sette opp enda tydeligere skilt som opplyser om at fisking ikke er tillatt i området.

Vil sikre godt drikkevann

Reidun Isachsen sier det er viktig å begrense forurensningen av råvannskilden selv om drikkevannet går gjennom en renseprosess på vannverket.
– Trafikken i området til tjernet og i vannkanten må beskyttes på best mulig måte slik at Nesoddens beboere sikres trygt og godt drikkevann. Med fisking kan det henlegges søppel og lignende som kan havne i drikkevannskilden, sier Isachsen. Hun forteller at dersom kommunen oppdager fiskere ved tjernet vil disse bli bedt om å avslutte fiskingen.
– Når vi forklarer hvorfor fisking ikke er tillatt i tjernet har vi erfaring med at de forstår en slik beskjed og avslutter fiskingen umiddelbart.