(Avisa Oslo)

SISTE: 09.42 opplyser politiet om at det ikke er gjort funn av personer i båten eller rundt denne. Årsaken til at båten har gått ned er uviss. Politiet at de har avsluttet arbeidet på stedet, og skal etterforske hvem som er eieren av båten og hva som var årsaken til forliset.

Brannvesenet er på stedet med dykkere, etter at en fiskeskøyte har gått ned utenfor Bygdøy.

– Vi prøver å finne eierne av båten, så vi får avklart om det har vært noen i båten. Vi vet ikke årsak, men jobber ut ifra at den var fortøyd i området. Det er vår forståelse nå, forteller innsatsleder på stedet, Thomas Broberg.


Det var først uvisst om det befinner seg personer i båten.

– Vi fikk melding 08.27 om en fiskeskøyte som hadde gått ned. Den lå fortøyd ved et ankringspunkt. Vi vet ikke om det kan befinne seg folk om bord. Det foreligger opplysninger at det skal ha vært folk som har bodd der i løpet av vinteren, forteller politiets operasjonsleder Sven Christian Lie til AO.

Andreas Bull er redningsleder i HRS Sør-Norge, som koordinerer aksjonen.

– Det var en forbipasserende på morgenen som har sett at skøyten har sunket. Vi er kjent med at den lå på overflaten i går. Derfor ønsker vi å undersøke forholdene til hvorfor den har sunket, og om det kan ha befunnet seg personer i båten, sier han til Avisa Oslo.