NESODDEN: Begge nesoddingene ble arrestert etter å ha aksjonert mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Gruvedriften i fjorden har utløst protestaksjoner fra miljøbevegelsen, der flere fra Natur og Ungdom har engasjert seg.

Aksjonistene ble båret bort av lokalt politi etter å ha lenket seg fast til anleggsmaskinene. Da hadde de stanset arbeidet i fem timer.

– Det er helt hårreisende at politikerne våre har vært så lite lydhøre. Dette har resultert i at vi sitter her i dag og må lenke oss for å stanse dette katastrofale prosjektet. Klagen som Natur og Ungdom sendte ble møtt med vage og tomme krav som ikke hjelper fjorden. Gruvedumping burde ikke være et alternativ i det hele tatt, sier Stang Christiansen.

Bakgrunnen til aksjonen er gruveplanene til Nordic Mining. De har fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveslam rett i Førdefjorden.

– Jeg ser på sivil ulydighet som siste utvei, men dette er siste utvei. Det virket som at det å fysisk stoppe arbeidet var det eneste virkningsfulle jeg kunne gjøre. Sivil ulydighet har tidligere vært et viktig virkemiddel i for eksempel. kvinnekampen og i antirasistisk kamp i USA og er en viktig del av demokratiet. Sivil ulydighet brukes der loven tar feil og sjødeponi er feil. Dette prosjektet må virkelig stanses og derfor må vi lenke oss, sier Rebolledo.

Agnes Mathilde Granli Lægreid (16) fra Nesodden ble også arrestert forrige uke etter å ha lenket seg fast til anleggsmaskinene. Les mer her:

Frp glad for at gruvedriften kan komme i gan

NTB skriver at Fremskrittspartiet mener at regjeringen har trenert driftstillatelsen til Nordic Mining i årevis. Nå gratulerer de selskapet som skal drive ved Førdefjorden.

– Endelig har Nærings- og fiskeridepartementet avgjort denne saken etter flere år med trenering. Jeg vil gratulere Nordic Mining med driftskonsesjonen og med at de endelig kan skape arbeidsplasser og verdier til glede for hele Norge, sier Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad til NTB i forrige uke.

Han påpeker at verden er helt avhengig av råmaterialer og mineraler.

– Norge, som et stort mineralland, må ta sin del av ansvaret for at disse blir utvunnet. Det er helt nødvendig at mineralnæringen får bedre og mer stabile rammebetingelser hvis vi skal få til dette, sier han.

Midlertidig stanset

Mandag ble arbeidene midlertidig stanset. Det skal være på grunn av et asbestvarsel, skriver NTB.

En rekke bygninger på Engebø rives for å gi plass til et industrianlegg knyttet til gruveprosjektet som har utløst sterke protester den siste uken. I bygningene som nå rives, er det brukt asbestholdige eternittplater, skriver Bergens Tidende.

– Selskapet Entreprenørservice AS har fått melding fra Arbeidstilsynet om at de først kan gjenoppta arbeidet etter å ha gjennomført tiltak som sikrer at fjerning av eternittplater med asbest kan foregå forsvarlig, opplyser seksjonsleder Marita Scott til avisen.