Veien til arbeid og deltakelse i samfunnet går gjennom utdanning og kunnskap. Mange ønsker å ta del i arbeidslivet, men får av ulike grunner ikke muligheten. I samfunnet er det flere grupper som ikke inkluderes i arbeidslivet. Deres ressurser, ferdigheter og kunnskaper blir ofte ikke brukt, og mange får ikke muligheten til å utvikle kompetanse gjennom deltakelse i arbeidslivet.

Flere fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere må få muligheten til å delta i arbeidslivet, utvikle kompetanse, bidra og starte egen bedrift.

Derfor har Viken fylkeskommune en helt ny tilskuddsordning for sosialt entreprenørskap og integrering.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av nyskapende løsninger for å integrere innvandrere, slik at deres kompetanse blir nyttiggjort i arbeids- og næringslivet. Ordningen har et regionalt fokus og skal bidra til integrering i arbeidsmarkedet i Viken.

Prosjekter som kan få støtte er for eksempel mentor, trainee- og inkubatorordning for sterkere arbeidstilknytning, prosjekter innen lærlingepraksis og prosjekter som skal gjøre det enklere for innvandrere som ønsker å starte eget selskap.

Tiltak for å utvikle bedre samarbeid mellom forskningsmiljøene, bedrifter og utdanningsinstitusjoner, samt internasjonalt samarbeid, er relevant for støtteordningen. Det samme gjelder utvikling av kompetansehevingstilbud og kompetanseprogram for mangfold og inkludering i næringsliv og akademia.

Jeg oppfordrer kommuner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, virksomheter, bedrifter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor til å utvikle gode prosjekter og søke på tilbudet om tilskudd til sosialt entreprenørskap og integrering 2022.