FROGN: Frogn kommune informerer at de stenger veier i forbindelse med barnetoget og borgertoget.

I tidspunktet fra klokken 09.30 til 12.00 og klokken 16–30 til 18.00 vil alle tilstøtende veier, inkludert inn- og utkjøringer langs togruten være stengt. Deler av Storgata og Niels Carlsens gate – fra Bankhjørnet nummer 6 til Hospitalet nummer 20, stenges hele dagen.

Ruten til barnetoget, som har avgang klokken 10.00, er som følgende:

Buss-snuplass på Seiersten, Ullerudveien, rundt Helsebygget, ned Ullerudveien, ut i Osloveien, Niels Carlsensgt., Kirkegata, Kroketønna, Havnegata, Carlsebakken, Storgata, Torget, Wienerbrødskjæringa, Bankløkka.

Barnehagene går ned Grandeveien og henger seg på barnetoget i Osloveien etter at skolene har gått runden opp til Helsebygget på Ullerud. Ved Bankløkka tar barnehagene oppstilling langs Kirkegaten, da det ikke er plass til alle på Bankløkka.

Ruten til borgertoget, som har avgang klokken 16.30, er som følgende:

Russen møter på bussholdeplassen på Lehmannsbrygga. Borgertoget går opp Storgata, Torggata og Niels Carlsens gate før det avsluttes ved scenen i Badeparken.

Stenger flere veier og parkeringsplasser:

I forbindelse med togene stenges også følgende veier og parkeringsplasser fra klokken 07.00 til 12.00. Disse gjenåpnes når arrangementet er gjennomført. Det dreier seg om:

  • Ullerudveien
  • Bankløkka
  • Parkeringsplassen bak rådhuset, mot Grandeveien.

Her ser du programmet for Frogn og Nesodden. Disse er også tilgjengelig på kommunens hjemmesider.