FROGN: – Vi er rigget og klare, lover flyktningkonsulent Celine Randers og frivilligleder Gro Paulsen.

De 16 som har ankommet Frogn, har kommet med fly eller egen bil og bor foreløpig hos slektninger. Nesten alle har fått godkjent søknader, og barna er i gang i skoler og barnehager.

Sju til er ventet de nærmeste dagene.

At ting har tatt tid, er ikke kommunens feil. Med over 16.000 som har søkt om beskyttelse i Norge har registreringen ved hovedmottakene tatt lengre tid enn anslått. Å få oppholdstillatelse har tatt to måneder.

– Nå har proppen løsnet hos UDI, da løsner den fort hos IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet red.anm.) også, framholdt flyktningkonsulenten. IMDI fordeler flyktningene til kommunene.

Fem ganger så mange

Nylig inviterte flyktningtjenesten i kommunen Frogns frivillige til et innblikk i hvordan det jobbes med flyktningene som har kommet og snart er ventet til Frogn.

Frogn har sagt seg villig til å ta imot til sammen 110 flyktninger, og arbeidet med ukrainske flyktninger går parallelt med flyktninger fra Syria, Myanmar, Eritrea og Afghanistan.

– Vi får fem ganger så mange flyktninger enn hva Frogn vanligvis tar imot, og må sikre at alle blir møtt på en god måte, understreket flyktningkonsulenten for de rundt 20 frammøtte fra bl.a. kulturkontoret og frivillige organisasjoner.

Samler troppene

I Frogn kommune er det NAV som har ansvaret for flyktningmottak og oppfølging. De jobber med et mottaksapparat som skal ivareta flyktningene på best mulig måte.

For å legge alt best mulig til rette, har flere instanser samlet troppene i underetasjen på Frogn rådhus. Tidligere har lokalene vært brukt av bl.a. kulturkontoret og kirkekontoret, og som testsenter under pandemien.

I lokalene finner man også et helseteam som skal kartlegge behov og utføre nødvendige tester for blant annet tuberkulose.

– Her jobber vi med praktisk bosetting, kvalifisering i tillegg til helse, forklarer Celine Randers og understreket at de er veldig fornøyd med lokalene. På møtet takket hun frivilligheten:

– Vi leverer tjenester som folk har rett på, men dere gir den ekstra omtanken og omsorgen.

Roste frivilligheten

De skreddersydde lokalene fikk ros av rådmann Harald Hermansen:

– Dette besluttet vi på to minutter. Det er fint å ha tjenestene sammen, sa rådmannen som takket de frivillige som hadde møtt opp spesielt:

– Dere har nesten ikke rukket å snu dere etter innsats under pandemien, og nå er dere her. Jeg vet hva frivilligheten betyr for Frogn.

Mens flyktningtjenesten har ansvar for hus, helse, skole/barnehage og penger til livsopphold, bidrar frivilligheten med praktisk og sosial støtte, fritidsaktiviteter og moro.

Sterke sammen

Frivilligsentralen samarbeider med bl.a. Røde Kors, kirken i Frogn, bygdekvinnelaget, Frelsesarmeen, Lions og Kiwanis.

– Det spiller ingen rolle hvor hjelpen er organisert, for sammen er vi et godt team, sier leder Gro Paulsen og trekker fram praktisk bistand som det viktigste for flyktningene i første omgang.

– Det er Kiwanis som organiserer dette via et bruktmarkedet for dem som har behov for utstyr, pluss at de tar et tak der det trengs. I tillegg har Frelsesarmeen faste åpne møteplasser og frivillige med språkkompetanse. Det viktige er at vi lytter til hva flyktningene har behov for, når de kommer – og legger opp tilbudene ut fra det.