Følger kommunestyret opp egne vedtak om heltid?

Av