ÅS/OSLO: Den nye Ap-Sp-regjeringen har åpnet for at Viken oppløses. Men flere Ap-ordførere ønsker at det store fylket skal bestå.

Ordfører Ola Nordal (Ap) sier til Ås Avis at det vil koste for mye å bryte opp Viken igjen og at fylkessammenslåingen har hatt positive konsekvenser.

– Jeg var ikke for å slå sammen Akershus, Østfold og Buskerud til Viken i utgangspunktet. De viktigste grunnene til at jeg nå er imot å splitte opp Viken er at jeg mener det er feil å bruke samfunnets ressurser på å gå frem og tilbake på store og tunge endringer som dette. For det andre har vi erfart at det har vært en del positive sider ved å jobbe tettere sammen med det som var Østfold og Buskerud. Geografisk er vi såpass nær Østfold at det er naturlig med et samarbeid. Viken har vært med på å skape arenaer der vi møtes. Særlig arbeidet med videregående skoler og kollektivtrafikk kan koordineres bedre enn med de gamle fylkesgrensene, sier Nordal.

Ser til Østfold

Selv om han synes Viken fører til forbedring på mange punkter, mener Nordal også at ambisjonene for det nye storfylket har gått for langt på noen områder. Lokal identitet må bli bedre ivaretatt og storfylket har nok blitt litt i største laget, mener han.

– Kunne vi valgt å starte regionreformen på nytt tror jeg det hadde vært lurt å se på en oppdeling i Vest-Viken og Øst-Viken. Vi ser at vi har klart størst fordeler av samarbeid med Østfold.

– Det er klokt å la Viken bestå som administrativ enhet, men man bør la folk være Østfoldinger eller hva de vil være. Det skapes et bilde at Østfold ikke eksisterer lenger. Det er et feilgrep.

Bør Ås stå alene?

Samtidig som regionreformen ble gjennomført jobbet regjeringen til Erna Solberg (H) med en kommunereform der målet var å redusere antall kommuner i Norge kraftig. Ordfører Nordal var den gang bastant på at Ås ønsket å fortsette som egen kommune. I dag er han ikke like skråsikker på at det er den ideelle løsningen.

– Det var klokt da vi gjorde det valget om at Ås fortsatte som egen kommune. Samtidig har vi økende grad samarbeid med andre kommuner om mange ting, for eksempel Stor-Follo IKT. Ut ifra slike samarbeid kan det over tid bli hensiktsmessig å slå kommune helt sammen, men det er lurt å la kommune være i førersete på dette. Dette har ikke noen bråhast, sier Nordal.

Flere kritiske til oppløsning

Nordal får støtte av Merete Gandrud (Ap), som er ordfører i Flå i Buskerud.

– Verden blir ikke bedre av å gå tilbake, sier Gandrud, som mener at man i det nye fylket har fått bedre politisk kontakt med ledelsen i de gamle fylkene i Viken, sier Gandrud til VG.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har gitt grønt lys til oppløsning av det store fylket, som består av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. De tre fylkene ble tvangssammenslått 1. januar i fjor, men det har hele tiden vært et hett tema om fylket skal oppløses ved et maktskifte i landet.

Den nye regjeringen har bestemt at fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, kan oppløses hvis de sender søknad innen 1. juli 2022.

De fleste Ap- og Sp-ordførerne i Viken er enige om at de ønsker seg tilbake til de gamle fylkene.

– Det er for stort, fjernt fra folk og uhensiktsmessig, sier Hemsedal-ordfører Pål Rørby (Sp).

– Jeg er veldig for oppløsning. Nå har jeg fått nok. Det blir krig innad i et så stort fylke, sier Hvaler-ordfører Mona Vaugner (Ap).

Bildeserie

BILDESERIE: Dette liker folket i Drøbak og Nesodden med høsten