Fikk seks år for drapsforsøk på sovende samboer. Drøbak-mann anker dommen

Mannen som i slutten av mai ble dømt til seks års fengsel for drapsforsøk på sin samboer, har anket dommen fra tingretten til Borgarting lagmannsrett.