Far (73) dømt til fengsel i 11 år og 6 måneder for overgrep mot datter

I Borgarting lagmannsrett ble en kvinne (76) frikjent for å ha motarbeidet rettsvesenet ved å prøve å få niesen og hennes mor til å trekke anmeldelsen mot jentas far (73). Nå har Høyesterett opphevet frikjennelsen av tanten. Dermed må hun møte i retten på nytt. Dommen mot faren er rettskraftig.