Nesodden: Aps ordfører Truls Wickholm mener derimot at grepene som tas, med utvikling av et sørlig sentrum på Fagerstrand og et nordlig sentrum på Tangen, er riktig vei å gå.

– Jeg synes forslaget fra rådmannen er i tråd med det som har vært tilbakemeldingene fra formannskapet og befolkningen underveis i prosessen.

Tar kampen

Ordfører er også klokkeklar på at han er villig til å ta kampen med øvre forvaltningsnivåer som har innsigelser til Nesoddens to-sentrumspolitikk:

– Er foreliggende plan verdt å gå i «krigen» for mot øvre forvaltningsnivåer?

– Ja, vi skal gå i krigen for Nesodden. Det handler om å begrense veksten på Tangen og å få rett til å utvikle Fagerstrand som et sentrum sør i kommunen, konstaterer Wickholm om det som trolig går til megling hos fylkesmannen, før det ender hos Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Wickholm føler seg trygg på at Nesoddens grønne særpreg ikke forsvinner med en slik sentrumstilnærming:

– Både Tangen og Fagerstrand vil kunne utvikle seg til åpne, grønne, sentrumsområder som blir gode møteplasser for folk på Nesodden. Det er viktig at vi legger til rette for å etablere et godt sentrum som gir rom for mer kultur, handel, kafeer og møteplasser.

Og ordfører er også påpasselig med å nevne grendene som han vil bevare:

– Samtidig skal vi også ha rom for fortsatt vekst i grendene våre når de trenger det. Jeg synes forslaget fra rådmannen har løst dette på en god måte, mener Wickholm.

 

Smule skeptisk

Den som kanskje målbærer mest at arealer i større grad bør bevares som grønne områder, er ikke unaturlig MDGs Øyvind Solum:

– Vi har ennå ikke rukket å ta stilling til alle grep og endringer i denne versjonen vi får framlagt nå, men er bekymret for at det likevel åpnes for å bygge i en del av skogen på sjøsiden av Tangen sentrum, selv om heldigvis skogen fra Vanntårnet og nedover mot sjøen spares, sier Solum, men tilføyer om den tiltrengte skolen:

– Så er det antakelig ikke boliger som vurderes her, men ny skole. Vi er også enig i at en ny skole bør ha en plassering som både er sentral og naturnær, og da er det begrensete alternativer å ta av.

Men Solum er dog kritisk til deler av planen når det kommer til skogvern:

– Det er likevel flere skogområder som kan gå med, som områdene ved siden av og innenfor Skoklefall kirke, som også har store naturverdier. Området rundt Skoklefalltjern og skogen har svært høy naturverdi. Da er det også krevende å ta for mye av randområdene. Fortsatt ligger også et område av Bergerskog som utbyggingsområde. Dette mener vi blir feil når Bergerskog også har store naturverdier, og kommuneplanen nettopp legger opp til at det skal bygges slik at man lettere skal klare seg med mindre bilbruk.

Avslutningsvis avrunder Solum sin smule skepsis med å trekke fram Ursvik:

– Vi er også bekymret for at det legges opp til en framtidig stor utbygging av det som i dag er et grønt bolig- og hytteområde i Øvre Ursvik, mellom Skoklefallkrysset og Oksval, med en rekke grønne lunger.