Nesodden: Fredag 31. mai satte Nesoddbåten «Kongen» kursen mot Horten. «Kongen» er nemlig første båt som skal legges om til batterielektrisk drift.

Startskuddet har dermed gått for at landets største bilfrie passasjersamband blir utslippsfritt og mer stillegående i løpet av 2019. Totalt skal tre båter bygges om det neste halvåret.

Huldra stepper inn

Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Norled opplyser til Amta at omleggingen av Kongen tar ti uker.

– Kongen vil være tilbake i drift medio august, opplyser Frønsdal videre.

Som båtpendlerne allerede har fått med seg er det den gode gamle nesoddbåten «Huldra» som stepper inn som reservebåt mens «Kongen» er i Horten.

Når Kongen er tilbake i drift vil neste nesoddbåt, «Dronningen», sette kursen mot Horten for omlegging. Deretter venter omlegging for «Prinsen».

Hva omlegging av de tre nesoddbåtene koster vil ikke Norled gå ut med.

Utgangen av 2019

Alt som går på strøm må lade – nesoddbåtene er intet unntak. Båtene vil hurtiglades fra land via en ladeplugg i havna på Aker Brygge. Det blir med andre ord ingen lading på Tangen brygge. Ladetid ved kai i ruteproduksjon er stipulert til 5–7 minutter. Det skal sikre elektrisk drift gjennom hele dagen. Båtene har også biodieselaggregater som reserveløsning.

Mens båtene bygges om i Horten, så klargjøres kaianlegget på Aker Brygge og Rådhusbrygge 4 for batterielektrisk drift, med Sporveien som byggherre. Et moderne landstrømanlegg med nok strøm til å elektrifisere hele Ruters båttransport, skal på plass.

Innen utgangen av 2019 vil Nesoddbåtene være elektriske, og dermed vil 65 prosent av Ruters båtreiser bli utslippsfrie.

Fakta om Nesoddbåtene og Rådhusbrygge 4:

  • Nesoddsambandet B10 består av de tre båtene MS «Kongen», MS «Dronningen» og MS «Prinsen».
  • Nesoddbåtene fraktet i 2018 2,8 millioner passasjerer.
  • Totalt ble det registrert 4,4 millioner påstigende på Ruters båter i 2018, som tilsvarer en vekst på totalt 11,6 % i hele Ruters område, sammenliknet med året før.
  • Båtdriften står for ca. 10 prosent av klimagassutslippene fra kollektivtransporten.
  • Det ble signert endringsordre 17. oktober 2018 om elektrifisering av B10 Nesoddsambandet. Kontrakten har en varighet til 30.06.2034.
  • Foreløpige beregninger anslår at elektrifiseringen av B10, vil ha en årlig merkostnad i forhold til driften på omlag 7-8 millioner norske kroner frem til 2034.
  • Aktører som er involvert i ombyggingen av Rådhusbrygge 4: Bymiljøetaten, Hafslund, Oslo Havn, Norled, Sporveien og Ruter