(AKERSHUS/Rb.no)Fram til 11. september, har 72 personer i Norge blitt smittet av harepest. Det er totalt 14 flere personer enn i hele fjor, skriver Nationen.

Sykdommen gir influensalignende symptomer og Folkehelseinstituttet tror nå at vi kan komme opp mot toppåret i 2011. Da ble 180 personer smittet.

– Jeg forventer at dette vil stige, for vi ser at det er flere tilfeller utover høsten. Dette har nok delvis med at folk er mer i naturen, blant annet ute på jakt. I tillegg har gnagerne formert seg i løpet av sommeren, slik at de kommer opp i et høyere antall. I år har vi også sett at det har vært en del smitte gjennom insektstikk, som jo er relatert til sommersesongen, sier seniorforsker Tone Johansen ved Folkehelseinstituttet til avisen.

Flesteparten av tilfellene har funnet sted i Hedmark, hvor 42 personer har blitt smittet. I Akershus er det så lang påvist seks tilfeller av sykdommen. Den mest vanlige måten som mennesker blir smittet på, er ifølge Johansen via forurenset vann, skriver Nationen

**Se faktaboks lenger ned i saken for symptomer**

Advarer jegerne

Denne uken starter småviltjakta i Norge. Her deltok nesten 84.000 aktive jegere viser tall fra SSB. Viltansvarlig hos Veterinærinstituttet, Turid Vikøren, ber derfor jegerne oppdater se på hvor det er påvist harepest, før de skal ut på jakt.

– Vi har påvist harepest hos harer litt rundt i landet, så det kan være greit å orientere seg om man jakter i et område hvor det er påvist. Det kan være vanskelig å se på haren om den er syk, dersom sykdommen er i en tidlig fase, sier hun til Nationen.

Mistenker man at en hare er smittet, kan man få dyret obdusert hos Veterinærinstituttet.

Harepest

  • Det er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Franciscella tularensis. Ofte vil det være en forhistorie med kontakt med gnager, f.eks. mus eller lemen, eller flått/insekt i et område der sykdommen forekommer.
  • Tiden fra smittestoffet kommer inn i kroppen til sykdom utvikles er oftest tre til fem dager, men den spenner fra en til 21 dager.
  • Infeksjonen kan forløpe uten symptomer. Men når den gir symptomer starter den vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine, tretthet og kvalme. De vanligste sykdomsformene viser seg deretter som en halsbetennelse med tydelig kjertelhevelse på halsen (smitte fra vann), eller som et sår i huden som ikke vil gro, og med hevelse av de nærmeste lymfeknutene, for eksempel i armhulen dersom såret er på en hånd eller arm.
  • Sykdommen kan også arte seg som en lungebetennelse, eventuelt mageinfeksjon. I noen tilfeller finnes bare feber og allmennsymptomer uten lokale infeksjonstegn.
  • Mennesker kan smittes på 3 måter: Direkte kontakt med gnagere eller deres avføring, indirekte via forurenset drikkevann, eller via innsekter og flått som overfører smittestoffet ved stikk eller bitt.

Kilde: Norsk Helseinformatikk