Forvirret over legevaktsituasjon i Follo ? Dette har skjedd så langt - og dette skjer fremover

Follo lokalmedisinske senter skal avvikles, og dermed blir det også nye endringer i legevaktløsningen i Ski. Nå skal politikerne ta stilling til et fremtidig legevaktsamarbeid og hvordan det skal styres. .Nesodden jobber fortsatt mot å etablere egen legevakt på hal