En sorgfull historie i anledning Verdens miljødag 5.6.2022

Når du tar lysløypetraseen fra Drøbak helt til slutten, fortsetter blå-stien videre på andre siden av veien som går mot Hallangspollen. Det er fint skogsterreng til du når fylkesveien fra Måna mot Nesodden. På denne tida av året er fuglesangen fantastisk, og er du heldig får du se elg og rådyr i sine rette omgivelser.

Der stien krysser veien mot Nesodden er det nå slutt på idyllen. Før måtte krysse en vei, må du nå krysse to veier og en gigantisk steinørken før du kommer inn i skogen igjen. Skogen er borte, jorda er borte. Tidligere skog framstår nå som en enorm, panneflat steinfylling. Området skal være 470 mål. Midt i hjertet av Frognmarka. Her skal det bygges lagerbygg og omlastingsplasser for trailere. Vi må regne med at steinørkenen blir asfaltert, uten at det gjør saken bedre.

Som trøst har friluftsinteresserte fått ei bru over veien, og en strekning med gruslagt skogsvei. Det er satt igjen en smal stripe med skog, som jeg trodde stien skulle gå gjennom, men det er uansett for lite til å gi deg illusjonen av å være i marka. På den andre sida av skogsstripa skimtes mer steinørken i retning Måna.

Skogbruket må hogge skog med noen års mellomrom. Men skog vokser tross alt opp igjen. Det som skjer i Holtskogen er irreversibelt. I flg. Landbruk.no lagrer norske skoger CO₂ tilsvarende cirka 60 prosent av våre klimagassutslipp, og det meste lagres i skogbunnen. Å omdanne skog til steinørken er en stor trussel mot klima, dyre- og planteliv og mot friluftsinteresser.

Da Høyre, AP, Frp og Pensjonistpartiet i 2011 vedtok raseringen av et så stort og sentralt skogsområde, protesterte mange. Men argumentet om arbeidsplasser kombinert med grunneierinteresser og utbyggerinteresser trumfet alt prat om naturvern. La oss håpe at det blir mange arbeidsplasser og skatteinntekter til Frogn, men jeg tror det ikke. Automatiserte lagerbygg trenger lite folk, og trailersjåfører bor jo ikke nødvendigvis i Frogn. Lageransatte hentes jo også ofte fra lavprisland. Så hva sitter kommunen igjen med: En rik tidligere skogeier, mer trailertrafikk og et rasert naturområde med store karbonutslipp.

Vi har ikke råd til flere slike naturinngrep! Derfor må Frogn kommune få på plass en markagrense som kan stoppe videre nedbygging i skogsterreng.