Lise Kollsund demonstrerer permanentapparatet etter moren