Elendig sommervær kan ha ført til færre huggormbitt.

Så langt i sommer er det blitt registrert snaut 100 huggormbitt på mennesker i Norge. Det relativt lave tallet kan skyldes at det fantastiske sommerværet har uteblitt.

- Vi har registrert totalt 120 henvendelser om huggormbitt hittil i år. I juni var det 37 og så langt i juli har det vært 55 henvendelser om ormebitt. Det er færre enn det var på samme tidspunkt i fjor. Det kan ha en sammenheng med at det var en fantastisk fin sommer i fjor, sier leder ved Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet, Per Olav Kormeset, til Nettavisen.

Kormeset sier antall ormebitt trolig henger sammen med nordmenns aktivitetsnivå i friluft, som gjerne er langt høyere på soldager enn regnværsdager.

Huggormsesong

Ormen liker dessuten også sol og varme og er mer i aktivitet på slike dager.

- Huggormsesongen har sammenheng med hvor tidlig våren kommer. Et eksempel er at i mai i fjor hadde vi 47 henvendelser til oss i huggormbitt, i mai i år hadde vi 15 henvendelser, sier han.

Kormeset understreker at tallet gjelder for antall henvendelser Giftinformasjonen har mottatt, og at det reelle tallet for ormebitt trolig er høyere.

Selv om huggormbitt kan være dødelig, kan ikke Kormeset huske at det har forekommet dødsfall blant mennesker som er rammet av huggormbitt i Norge.

- Det er så å si ikke forekommende. Men jeg vet at det forekommer dødsfall blant hunder etter ormebitt.

Forholdsregler

- Hvilke forholdsregler bør en ta for å unngå ormebitt, Kormeset?

- For det første bør man la ormen være i fred. Hvis man først har blitt bitt, så må man prøve å holde bittstedet i ro. Man skal ikke prøve å presse ut giften. Det er slik at en relativ stor andel på rundt 30 prosent faktisk er tørre bitt. Det vil si at det har blitt sprøytet inn lite eller ingen gift, og da vil man heller ikke få noen symptomer på forgiftning.

Kormeset sier det har vært relativt få henvendelser om huggormbitt i sommer sammenlignet med tidligere år.

- Jeg vil nok si at henvendelser til oss var spesielt høyt i fjor. Tidligere år har det vært mellom 200 og 260 henvendelser, mens i fjor var det 314.

Huggormbitt

​​​​​​Et hoggormbitt ser som oftest ut som to punktformige prikker med 3-9 mm avstand. Hvor alvorlig forgiftning hoggormbittet gir, avhenger blant annet av alder, vekt , helsetilstand, hvor på kroppen ormen har bitt, og hvor mye gift som er sprøytet inn. Ring 113 ved alvorlige symptomer. I andre tilfeller, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging og behandling.

Førstehjelp:

  • Hold deg mest mulig i ro
  • La bittstedet være i fred (ikke klem, skjær eller sug i bittet)
  • Hold den bitte kroppsdelen i ro og hvis mulig i høyt leie
  • Barn bør om mulig bæres til transport

Kilde: Giftinformasjonen

Symptomer

Symptomer på huggormbitt kommer ofte innen én til to timer. Symptomene består av smerte, lett hevelse og blålig misfarging rundt bitestedet. I mer alvorlige tilfeller kan det føres til nedsatt allmenntilstand, svimmelhet, omtåkethet og bevisstløshet, skriver Giftinformasjonen på sine nettsider.

Det kan også forekomme symptomer som kvalme, oppkast, store hevelser, hjertebank og pusteproblemer. Om symptomene uteblir etter to timer, er bittet trolig tørt. (ANB)

Se ekornet redde barna sine: