Fritt skolevalg kan bli friere enn noen gang. Akershus Høyre vil gjeninnføre fritt skolevalg, og jobbe for at Nesoddens elever også kan søke seg til skoler i Oslo, Asker og Bærum.

I år er det både kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Du skal dermed legge to stemmesedler i valgurnen. Selv om fylkestingsvalget sjeldent får mye oppmerksomhet, har beslutningene som fattes på fylkestinget mye å si for oss lokalt. Fylkeskommunen styrer blant annet over de videregående skolene, fylkesveiene og kollektivtilbudet.

Til tross for at Høyre egentlig vil legge ned fylkeskommunen, vil vi gjøre nye Akershus best mulig for våre innbyggere. En viktig sak for Høyre i Akershus er å gjeninnføre fritt skolevalg, slik at elevene igjen får velge selv hvilken videregående de skal gå på.

Før de rødgrønne overtok i 2019 og innførte nærskoleprinsippet, kunne elevene i Akershus søke fritt på skolene i sin region. Nesoddens elever kunne dermed søke om plass på alle skolene i Follo-regionen.

Men selv da vi hadde fritt skolevalg, hadde ikke elevene på Nesodden så mange alternativer, ettersom kollektivtilbudet sørover til Follo-kommunene er så dårlig. Da Akershus Høyre vedtok sitt partiprogram, fikk Nesodden Høyre flertall for at det skal jobbes for bedre kollektivforbindelser mellom Nesodden og Ski stasjon som kollektivknutepunkt. Dette vil gjøre det lettere for elevene å reise kollektivt mellom kommunene, og skolene i Follo blir da mer reelle alternativer.

Akershus Høyre går også inn for at man skal kunne søke på skoler på tvers av de gamle regionene, som åpner for at Nesoddens elever kan søke seg til Asker og Bærum. Disse skolene er det forholdsvis raskt og enkelt å komme seg til ved å ta hurtigbåten til Lysaker. Dette synes vi er kjempebra, men det stopper ikke her!

Nesodden Høyre fikk nemlig også gjennomslag for at man skal se på muligheten for å innføre fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene, slik at skolene i Oslo blir tilgjengelige for elevene på Nesodden.

Dette forutsetter så klart at Oslo vil samarbeide med Akershus om dette, men vi synes det er gledelig at det undersøkes. Frem til nå har elevene på Nesodden måtte søke seg til privatskoler for å kunne gå på skole i byen. Med fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene, vil flere kunne benytte seg av tilbudene i Oslo.

Fritt skolevalg kan bli friere enn noen gang, men da må Høyre vinne valget i Akershus. Derfor må du huske å stemme Høyre både på Nesodden og i Akershus 11. september!