Frogn bruker covid 19-penger til å pusse opp kommunale bygg

Frogn kommune har mottatt 6,3 millioner kroner fra myndighetene i såkalte Covid 19-penger. De skal i all hovedsak brukes til å pusse opp kommunale bygninger, sier eiendomsforvalter Karl Erik Slettebøe.