Dette er et tilsvar til: Frogn Høyre har bedre løsninger for kommunens økonomiske utfordringer

Frogn kommune har kommet i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Mens Frogn Høyre putter hodet i sanden og venter på høyere skatteinntekter, teknologi og barnefamilier, prøver MDG sammen med andre partier å finne frem til strukturer og løsninger som skal gjøre Frogn kommune mer økonomisk robust og handlekraftig i årene som kommer.

Frogn Høyre mener at gjeld per innbygger er en god indikator på hvor gjeldstynget en kommune er. Det mener MDG er misvisende. Gjeldsgrad bør måles i forhold til kommunens inntekter. Ikke i forhold til antall innbygggere i kommunen.

I forhold til brutto inntekter viser nøkkeltall fra SSB at Frogn kommune er på 24. plass på gjeldsgradstoppen i Norge. Foran oss ligger stort sett kommuner i Nord-Norge med helt andre utfordringer. Kommunene det er vanlig å sammenlikne oss med har lavere gjeldsgrad og en gjeldsportefølje som er mye mer knyttet til skoler og omsorgstjenester. For å ruste opp skoler og omsorgsbygg i fremtiden må vi derfor kutte vår nåværende gjelden så fort som vi bare kan.

Frogn Høyre ser ut til å mene det er mulig å investere seg ut av gjeldsproblemet i Frogn kommune. De mener løsningen er flere barnefamilier og mer teknologi i tjenesteproduksjonen.

Alle vil ha flere barnefamilier i Frogn, men for at de skal komme må hit må de møte et lokalsamfunn der barnefamiliene ser at de har råd til å boligene som bygges. Og ikke minst må kommunen levere tjenester med god kvalitet i godt vedlikeholdte bygninger.

Fortetting av eplehager med nye store eneboliger er ikke svaret på denne utfordringen. Leiligheter med umiddelbar tilgang til grøntområder, tjenestetilbud og kollektivtransport er en bedre løsning.

Frogn kommune satser ikke på digitalisering av tjenester som skole, helse og omsorg for å spare penger. Dette gjør vi for å frigjøre ressurser fra administrasjon og rutinepreget drift over til omsorg og veiledning. Denne typen digitaliseringen krever store investeringer og ofte mer ressurser til daglig drift. For å få til dette må vi skape oss et økonomisk handlingsrom. For oss i MDG blir derfor spørsmålet stående. Hvordan skal Frogn Høyre bidra til å redusere gjeldsbyrden Frogn kommune nå står i?