Stor politisk uenighet om videre bruk av gamle Seiersten bad og om Skigruppas ønske om etablering av ny langrennstadion

Av
DEL

InnsendtFrogn idrettsråd er svært fornøyd med responsen fra våre lokalpolitikere som har tatt idretten på alvor ved å gi oss ærlige svar om egne standpunkt på idrettens hjertesaker inn mot valget.

På mange områder ser vi at politikerne ser ut til å være rørende enige, men på andre områder er det tydelig uenighet som f.eks. på spørsmålene om videre drift av Seiersten bad for å sikre alle brukergrupper tilstrekkelig bassengtid etter at det har blitt klart at Bølgen ikke har tilstrekkelig kapasitet til å dekke etterspørselen. Det er også stor uenighet om å støtte DFI skigruppe i å etablere en ny skistadion.

Idrettskupongen i Frogn 2019 klargjør politikernes holdninger til idrettens behov før valget. Saken vil bli fulgt opp av det enkelte idrettslag og av Frogn idrettsråd gjennom mediene, sosiale medier og på egne nettsider.

Undersøkelsen er gjennomført av Frogn idrettsråd i samarbeid med idrettslagene i Frogn. Målet har vært å klargjøre hvilke holdninger de ulike partiene har til å støtte idretten med å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Idrettskupongen er ment som en hjelp til befolkningen for å stemme på riktig parti ved valget.

Politikerne viser tverrpolitisk enighet på mange spørsmål. Partiene er enige med Frogn idrettslag om gratis bruk av kommunens lokaler, bevaring av Ullerudfeltet, vinteråpne fotballbaner, åpne gymsaler for idrettsskoler mm. På enkelte områder er politikerne ganske enige om å være skeptisk til krav vi i Frogn idrettsråd har satt opp, oppvekstvilkårene etablering av idrettskonsulent, sykkeltraseer, øke satsene på kulturmidler til idretten og etablering av PADEL tennis på Høiås. Videre ser vi at politikerne stort sett tar en avventende holdning i spørsmål som har tangeringspunkter inn mot Bølgen.

Analyse av svarene viser videre at de mest positive partiene for idretten er KrF, Ap, H, V og SV. MDG og FRP er mer skeptiske til anleggsutvikling for idretten, men med ulik argumentasjon. FRP virker bekymret for kostnadsutviklingen for kommunen, mens MDG begrunner sine betenkeligheter med miljøargumenter, herunder manglende markaplan og områdeplan for Høiås.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags