Frogn kommune ruster opp – ønsker at helsepersonell melder seg

Frogn kommune kommer med en melding til personer med helsefaglig bakgrunn. Kommunen ønsker at de melder seg for å være en del av et større beredskap.

DEL

FROGN: Koronakrisen påvirker samfunnet på mange plan. For å ruste opp helseberedskapen dersom mange blir syke, oppfordrer Frogn kommune de med erfaring innenfor helsesektoren til å registrere seg til «beredskapspoolen».

Enhetsleder kultur og frivillighet, Hanne Løkka, som også er omdisponert til å jobbe med kommunikasjon forteller om arbeidet som er satt i gang.

– Det arbeides med å planlegge bemanning ut fra de behov som kan tenkes å komme framover innenfor en rekke av kommunens avdelinger som sykehjem, hjemmetjenesten, rus/psykisk helse, boliger mennesker med funksjonsnedsettelse. Det søkes etter et bredt spekter av helsefaglig kompetanse som blant annet helsesykepleier, jordmor, vernepleier, fysioterapeut, lege, hjelpepleier, pleie og omsorgsarbeider, sier Løkka og fortsetter:

– Studenter og ufaglærte med relevant erfaring fra pleie og omsorgstjenester er også oppfordret til å registrere seg i Frogn kommunes beredskapspool.

Du kan trykke på denne linken for å komme til kommunens hjemmesider.

Allerede har flere meldt seg og kommunen tar kontakt med flere av de aktuelle kandidatene.

– Utlysningen startet tirsdag 24. mars og det har allerede meldt seg flere interessenter for ordningen. Det er også flere som har meldt seg før portalen ble opprettet. Disse vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer personer med helsefaglig bakgrunn fortsatt til å registrere seg. Aktuelle kandidater vil kunne tilbys midlertidig engasjement med lønn i tråd med gjeldende avtaleverk, uttaler kommunalsjef Fritz Solhaug.

Omdisponert

I Frogn kommune har en rekke ansatte blitt omdisponert for å takle hverdagen. Det er opprettet en «vikarpool» der kommunens ansatte omdisponeres til andre oppgaver som også er inngått samarbeid med frivilligheten. Disse kan bistå med ulike oppgaver, forteller Løkka.

– Frogn kommune har hatt flere ansatte med helsefaglig bakgrunn som har vært knyttet til andre arbeidsområder som nå omdisponeres, videre opplæres andre ansatte i oppgaver som kan avlaste helsefaglig personell. Helsedirektoratets nye praksis for midlertidig autorisasjon og lisens har også åpnet for at flere med helsefaglig bakgrunn kan arbeide som helsefaglig personell, opplyser Løkka.

– Frogn kommune har omdisponert mange av sine ansatte til andre oppgaver. Det ansatte gir uttrykk for stor vilje og ønske om å bidra og utviser stor grad av fleksibilitet. Vi opplever at den felles dugnaden sentrale myndigheter har oppfordret til, er godt i gang blant kommunens ansatte. Med utlysningen etter helsepersonell oppfordrer vi andre med helsefaglig bakgrunn og andre med relevant bakgrunn til å bli med oss på felles dugnaden for våre innbyggere, avslutter kommunalsjef Fritz Solhaug.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags