Frogn sitt regnskap for 2018 viser et overskudd på en million. Fem millioner dårligere enn anslått

Regnskapet skal behandles i kommunestyret 17. juni, sammen med årsmeldingen for 2018. Rundt 1. april kommer årsmeldingen som vil gi et bedre bilde av hvordan økonomien er i kommunen.