Frogn/Nesodden: Men størst synes behovet å være på Nesodden, som aktivt søker etter valgmedarbeidere på den kommunale hjemmesiden under overskriften: «Vi trenger medarbeidere til høstens valg!»

Og videre står å lese:

«Som valgmedarbeider vil du jobbe med å ta imot stemmer og veilede velgerne i valglokalet. Valgdagen er mandag 9. september, du må ha mulighet til å være på jobb hele denne dagen. I tillegg må du kunne delta på vår obligatoriske valgopplæring i august. Du vil få godtgjørelse for arbeidet. For å jobbe som valgmedarbeider, må du ha fylt 18 år og være trygg på å bruke pc, da vi bruker elektronisk manntall. Du kan ikke jobbe som valgmedarbeider hvis du står på liste for et politisk parti ved årets valg.»

Nesodden

– Hvor mange medarbeidere mangler?

– Vi har behov for cirka 60 personer, fordelt på de seks stemmestedene våre, konstaterer kommunens formannskapssekretær Kristian Kvaksrud.

– Hvorfor bør folk føle seg kallet, Kristian?

– Fordi det er både spennende og hyggelig å jobbe valgdagen, og vi har flere gjengangere blant valgmedarbeiderne våre. I tillegg er det jo en viktig og samfunnsnyttig innsats, insisterer Nesoddens formannskapssekretær.

 

Frogn

– Hvordan ligger det an i Frogn?

– Arbeidet med rekruttering av valgmedarbeidere er godt i gang. Også i år vil det bli mange ansatte i kommunen som arbeider på valglokalene, men en del pensjonister og andre interesserte innbyggere har opparbeidet seg verdifull kompetanse på valgarbeid. Disse holder vi også på med å kontakte. Totalt trenger vi cirka 75 personer til valglokalene, både i stemmestyrer og som valgfunksjonærer, forteller Frogns formannskapssekretær Anne Lise Larsson og legger til:

– Jeg har ikke helt oversikten over hvor mange vi har per i dag, men vi tar gjerne imot henvendelser fra innbyggere som ønsker å bidra som valgfunksjonærer.