Frogn og Nesodden er ikke blant vinnerne på budsjettet

Avventende: Nesoddens ordfører Nina Sandberg og Arve Ruud, stabssjef for økonomi og styring, er naturlig nok noe avventende i sine kommentarer til statsbudsjettet 2016.Foto: Staale Reier Guttormsen

Avventende: Nesoddens ordfører Nina Sandberg og Arve Ruud, stabssjef for økonomi og styring, er naturlig nok noe avventende i sine kommentarer til statsbudsjettet 2016.Foto: Staale Reier Guttormsen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Statsbudsjettet:

Regjeringen foreslår å øke kommunenes inntekter med totalt 7,6 milliarder kroner i neste års statsbudsjett, og 4,7 av dem vil være frie inntekter.

– Hvordan slår innretningen ut med vekst på 4,2 prosent i Nesoddens frie inntekter?

– Det er noe lavere enn vi håpet. Vinnerne er kommuner med vekstillegg, som har størst befolkningsvekst, sier Arve Ruud, stabssjef for økonomi og styring i Nesodden kommune, rett etter den tradisjonelle presentasjonen i Fylkeshuset i Oslo.

Mindre i Frogn

Vekstsnittet for kommunene i Akershus ligger på 4.9 mens Frogn ligger på fylkesbunn med 3,7 prosent vekst.

Jo-Ragnar Finserås, enhetsleder for økonomi i Frogn kommune, sier imidlertid at statsbudsjettet ikke byr på overraskelser sammenlignet med det som ble varslet fra Regjeringen i våres.

– Nye krav til kommunene, som nye tjenester, tilbud og kompetanse, har vi god kontroll på, og mye er allerede på plass, uttaler han og viser blant annet til krav som tilbud om dagaktiviteter for demente, oppgradering av rusomsorgen og tilbud om øyeblikkelig hjelp, sistnevnte i form av samarbeidet om lokalmedisinsk senter i Ski.

Finserås nevner også krav som psykologkompetanse i kommunen og oppgradering av rusomsorgen og viser her til arbeidet med handlingsplan for psykisk helse, som skal opp til politisk behandling om kort tid.

Ekstra til flyktninger

Et springende punkt for Kommune-Norge er hvor mye penger de får fra Staten til det ekstraordinære felles flyktningløftet grunnet Syriakrigen.

– Hvor mye må komme fra Stortinget for Nesoddens del?

– Det ble det ikke redegjort for, men Regjeringen kommer med en tilleggsproposisjon som behandles sammen med statsbudsjettet, sier Ruud.

– Hva skjer hvis kommunen mister skatteinnkrevingen?

– Forslaget om sentralisert skatteinnkreving gjentas, trass i motbør. Nesodden har en svært effektiv skatteinnkreving, med god lokalkunnskap. Dette er arbeidsplasser vi ønsker å beholde lokalt, sier ordfører Nina Sandberg.

Artikkeltags