Egil Fredriksen og Siri Myrbraaten i Frogn Rødt skriver at partiet deres jobber for å gjøre slutt på private aktører i barnehagesektoren. Det er et ikke overraskende standpunkt fra et kommunistisk parti. Problemet er at de begrunner standpunktet med faktiske feil.

Frogn Rødt lever tydeligvis godt med å spre uriktig informasjon om private barnehager. I et innlegg i Amta dyrker Myrbraaten og Fredriksen gamle myter:

«Derfor er vi i Rødt imot å privatisere barnehagene. Vi vil at de ansatte skal ha anstendig lønn og en god pensjonsavtale», konkluderer Rødt-kandidatene.
Faktum er at mer enn 95 prosent av alle ansatte i private barnehager har en tariffavtale som er fremforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner. PBL-tariffen omfatter 27.500 ansatte i 1750 private barnehager og sikrer de aller fleste ansatte minst like høy minstelønn og like gode pensjonsytelser som det KS-tariffen gjør.

Fredriksen og Myrbraaten bygger dermed argumentasjonen på en feilaktig forutsetning når de skriver (om en mulig privatisering av kommunale barnehager) at «flere av dem som går ned i lønn vil slutte når man går over til en privat aktør. Det betyr igjen at vi mister verdifull kompetanse i barnehagene.»

Faktum er at både i Norge som helhet og i Frogn kommune, er det høyere pedagogtetthet i private barnehager enn i kommunale. I Frogn er det 13,2 barn per pedagog i private barnehager og 14,6 barn per pedagog i kommunale barnehager, ifølge de ferskeste tallene fra Utdanningsdirektoratet. Dette ville neppe vært bildet dersom de private barnehagene hadde gitt sine ansatte så dårlige betingelser som det Fredriksen og Myrbraaten antyder.

Barnehageforliket har vært en av de mest vellykkede velferdsreformer i moderne tid. Det er stor enighet om at det private bidraget har vært avgjørende for denne suksessen. PBL mener en miks på 50/50 mellom private og kommunale barnehager, slik det er i dag, gir et godt grunnlag for videre kvalitetsheving i sektoren – til beste for barna, familiene og samfunnet for øvrig.

Samfunnet har ifølge Agenda Kaupang de siste ti årene spart mer enn 20 milliarder kroner på at deler av barnehagesektoren drives av private aktører. Sykefraværet blant ansatte i private barnehager er vesentlig lavere enn i kommunale barnehager. Og alle kjente foreldreundersøkelser som er publisert de siste ti årene, viser dessuten at foreldre til barn i private barnehager er litt mer fornøyde med tilbudet enn foreldre til barn i kommunale barnehager.
Når Frogn Rødt skriver at de «jobber for å gjøre slutt på private aktører i barnehagesektoren», går de inn for å legge ned de barnehagene som koster skattebetalerne minst – og som foreldre er mest fornøyde med.