Frogn satset der Nesodden så begrensninger

Kultursjef i Frogn kommune Hanne Løkka, tenkte at da resten av landet gikk digitalt kunne tilbudene til de unge gjøre det samme. Kommunen har gjennomført tiltakene rettet mot barn og unge innenfor rammene av ordinær drift. – Det var viktig for oss å være til stede for de unge i denne krevende tiden, sier Løkka.