Morgenprogram:

07.40: LEHMANNSBRYGGA

Flaggborg Drøbak og Frogn speidergruppe og Drøbak Musikkorps til Torget

08.00: TORGET

Salutt fra Oscarsborg Festning. Flaggappell og flaggheising.

Nasjonalsangen ved Drøbak Musikkorps og Drøbak Mannskor.

08.15: BADEPARKEN

Taler, bønnesignal og blomsternedleggelser: Niels Carlsens byste ved Cesilie Tanderø. Oberst Birger Eriksens byste ved Kommandant Stein Erik Kirknes. Minnestøtten for de falne i 2. verdenskrig ved Bente Bjerknes. Sang ved Drøbak Mannskor og spilling ved Drøbak Musikkorps.

09.00: ULLERUD SYKEHJEM

Tale og sang ved 4. og 5. klasse på Dyrløkkeåsen skole.

09.40: RÅDHUSET

Tale og blomsternedleggelse ved Odd Haktor Slåke. Nasjonalsangen ved Drøbak-Frogn Skolekorps.

Program for dagen:

10.00: BARNETOGET STARTER

Skoletoget starter ved Drøbak skole. Barnehagetoget starter ved Seiersten Ungdomsskole.

MARSJRUTE: Osloveien - Grandeveien - Grande Sykehjem - Sorenskriver Ellefsens vei - Niels Carlsens gate - Torggata - Torget - Storgata - Carlsebakken - Havnegata - Kroketønna - Wienerbrødskjæringa - og til venstre inn Bankløkka for oppstilling.

Det henstilles til publikum å IKKE gå inn på Bankløkka før skolene har stilt opp.

11.00: TALE FOR DAGEN VED BANKLØKKA
Tale for dagen med russepresident Vilde Grimsmo. Fremføring av "Vi ere en nasjon vi med" med solist Mattis Manger (8.klasse).

Avsluttes med Nasjonalsangen.

11.20: TORGET
Show konsert med Drøbak-Frogn Skolekorps. Skolekorpset holder showkonsert på torget rett etter at barnetog og taler er ferdig på Bankløkka. Aspiranter og Juniorer holder minikonsert og Hovedkorpset med sangsolister gir et fengende bidrag til resten av 17.mai-feiringen.

11.30: ULLERUD SYKEHJEM

Drøbak Musikkorps spiller.

12.00: KONGESALUTT

fra Oscarsborg Festning, 21 skudd.

12.05: DRØBAK KIRKE

Gudstjeneste ved sokneprest Anne Mathilde Klare.

12.15: FOLKVANG

Familietoget går fra Huseby til Folkvang. Drøbak Musikkorps spiller og Frogn Mannskor synger. Tale for dagen ved Odd Haktor Slåke. Barneleker.

Ettermiddagsprogram:

16.30: BORGERTOGET

Borgertoget starter ved Lehmannsbrygga.

MARSJRUTE: Storgata  - Torget - Torggata - Niels Carlsens gate - Kirkegata - Kroketønna - Havnegata - Carlsebakken - Storgata - Torget - Kirkegata - avslutning i Badeparken.

De beste innslagene i Borgertoget blir premiert. Det offisielle programmet for Frogn avsluttes i Badeparken.

Arrangement på skolene:

DAL SKOLE

13.15: Buss fra skolen til Brevik brygge.

14.00: Barnetog fra Brevik brygge.

14.45: Tale for dagen og underholdning av 7. trinn.

15.00: Bodene åpner. Utdeling av gratis is og brus til barna, salg av pølser, brus, is, kaffe og kaker, samt loddsalg.

15.30: Leker for barna.

16.30: Skistafett mellom barn og voksne.

17.00: Loddtrekning.

13.00 - 15.00 HEER SKOLE

13.00: Åpning og sang ved 5. trinn.

13.15: Tale for dagen ved elever fra 7. trinn. Deretter blir det aktiviteter for barna, salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker, samt loddsalg.

12.30 - 14.30 DRØBAK SKOLE

Tradisjonen tro blir det leker, loddsalg, mat og kaker, samt tale for dagen fra elevene.

13.00 - 15.00: DYRLØKKEÅSEN SKOLE

Taler og underholdning ved elevene. Leker for barna, salg av pølser, is, brus og kaffe, samt loddsalg.

14.00 - 16.00: SOGSTI SKOLE

Sang, taler, leker for barna, café og loddsalg.

DRØBAK MONTESSORI SKOLE

Starter rett etter barnetoget. Tradisjonelle 17.mai-leker med sang og tale, arrangementet er åpent for alle!

Ungdomsaktiviteter:

08.15: SEIERSTEN UNGDOMSSKOLE

Felles frokost for ungdomsskoleelevene ved Seiersten, Dyrløkke og Montesorri. Det serveres pølser, is og kaker.

Bestill Amta+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold