Slåke Invest slipper gebyr: - Denne ulovligheten hadde ikke oppstått hvis kommunen var ajour og svarte på henvendelser

I juni fikk Storgaten 18 tillatelse til å gjøre om fra næring til bolig i 2. etasje. Men da kommunen var på tilsyn i mars var arbeidet med tilrettelegging til leiligheter allerede godt i gang.